Werkwijze en tarieven

Kennismaking

De begeleiding via mij als kindercoach is kortdurend en oplossingsgericht, voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar. Hierbij staat zijn/haar of jullie hulpvraag centraal.

De eerste kennismaking is een vrijblijvend en oriënterend gesprek om samen vast te stellen of ik als kindercoach iets kan betekenen voor uw kind of voor U als ouder(s) Dat kan telefonisch of via e-mail. Indien u hier vervolg aan wil geven dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders.  Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden voor uw kind en u als ouders / begeleiders zijn.

Coachingsessie

De sessies met uw kind vinden plaats bij voorkeur bij U thuis of in overleg op een andere locatie. Een sessie duurt 50 – 60 minuten.

De eerste sessies gaan over het bouwen aan een vertrouwensrelatie. Alleen wanneer uw kind zich veilig voelt en volledig zichzelf kan zijn, zal hij/zij zich ook volledig willen uiten. Mijn observaties zullen na een aantal sessies in een persoonlijk gesprek met u worden besproken. Mocht u tussendoor contact willen, dan kunt u dat aangeven.

Hierna staat tijdens de sessies de hulpvraag centraal. Uw kind leert inzicht krijgen in zijn/haar eigen gedrag, gevoelens, gedachten, kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind wordt gestimuleerd zelf een oplossing te zoeken voor zijn/haar probleem.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodes, afgestemd op de behoeften en interesses van uw kind.

Wanneer uw kind het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen ronden we het traject af. Hierna volgt een eindgesprek met u, als ouders/ verzorgers, samen met uw kind. 

Wanneer de hulpvraag gericht is op zindelijkheid maken we een individueel plan op maat. (psycho educatie, fysieke oefeningen, plan van aanpak, rol van de ouders) 

Eindgesprek 

Hierna volgt een eindgesprek met u, als ouders/ verzorgers, samen met uw kind. Op verzoek wordt er na afloop van het traject een schriftelijk verslag opgesteld.

Hoeveel sessies uw kind nodig zal hebben is moeilijk van te voren te zeggen, maar het is vanzelfsprekend de bedoeling het coachingstraject zo kort mogelijk te laten duren. Het gemiddelde ligt tussen de 2-6 coachingssessies.

 

"Je hebt geen superkrachten nodig om een superheld te zijn"

Tarieven

-        Kennismakingsgesprek                               gratis 

-        Intakegesprek                                            65,00 euro

-        Coachingssessie                                         65,00 euro

-         Telefonisch consult                                     30,00 euro 

-        Eindgesprek                                               65,00 euro

-        Ouder- gesprek of begeleiding                      65,00 euro

-        Schriftelijk verslag                                       30,00 euro

-        Presentatie  - thema bijeenkomst                  in overleg

Alle bedragen zijn inclusief B.T.W. 

Annulering? Dat kan, graag minimaal 24 uur van te voren afmelden. Kijk hier voor voor de algemene voorwaarden.

Mocht tijdens het volgen van het coachingstraject blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouders adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts of bijvoorbeeld psycholoog.