top of page

Werkwijze en tarieven

Kennismaking

De begeleiding die ik bied is kortdurend en oplossingsgericht. Hierbij staat jullie hulpvraag centraal.

De eerste kennismaking is een vrijblijvend en oriënterend gesprek om samen vast te stellen of ik als coach iets kan betekenen voor uw kind of voor U als ouder(s) Dat kan telefonisch of via e-mail. Indien u hier vervolg aan wil geven dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek.

Intake gesprek

Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. Aan de hand van een intake formulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden voor uw kind en u als ouders / begeleiders zijn. Daarnaast een eerste opzet en een plan van aanpak zodat jullie direct aan de slag kunnen.

Vervolg afspraak 

De afspraken met uw kind vinden plaats bij voorkeur bij U thuis of in overleg op een andere locatie. Een sessie duurt 50 – 60 minuten. 

Wanneer de hulpvraag betrekking heeft op kinderen jonger dan 6 jaar is de begeleiding gericht naar ouders. Het is fijn als uw kind daarbij aanwezig is. Bij kinderen ouder dan 6 jaar dan maken we een plan op maat. (psycho educatie, fysieke oefeningen, plan van aanpak, rol van de ouders) 

Afronding

Hierna volgt een eindgesprek met u, als ouders/ verzorgers, samen met uw kind. Op verzoek wordt er na afloop van het traject een schriftelijk verslag opgesteld.

Hoeveel afspraken uw kind nodig zal hebben is moeilijk van te voren te zeggen, maar het is vanzelfsprekend de bedoeling het traject zo kort mogelijk te laten duren. Het gemiddelde ligt tussen de 2-4 afspraken.

 

"Je hebt geen superkrachten nodig om een superheld te zijn"

Tarieven

-        Telefonische kennismaking                          gratis 

-        Intake gesprek                                           80,00 euro

-        Vervolg afspraak                                        70,00 euro

-        Telefonische afspraak                                 35,00 euro 

-        Schriftelijk verslag                                       35,00 euro

-        Presentatie  - thema bijeenkomst                  in overleg

Alle bedragen zijn inclusief B.T.W. 

Annulering? Dat kan, graag minimaal 24 uur van te voren afmelden. Kijk hier voor voor de algemene voorwaarden.

 

Mocht tijdens het volgen van het coachingstraject blijken dat een kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouders adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts of bijvoorbeeld psycholoog.

bottom of page